ENGLISH VERSION - CLICK HERE !          IDIOMA ESPANOL - HACE CLIC AQUI !

  IN ITALIANO - CLICCA QUI !                     HRVATSKI JEZIK KLIK OVDJE !

 

  VIEžBANJE BHAKTI YOGE


Hare Krišna svima u ovom šematskom prikazu koji svatko može pratiti kod kuęe. Mi prikazujemo metod razvijanja svijesti, zvani bhakti yoga, rašen od miliona ljudi u cijelom svijetu.

Prvo da razjasnimo neke od fundamentalnih pojmova:

 

KAKO SE ZOVE?

-Bhakti Yoga

-Buddhi Yoga

-Svijesnosti Krishne

_Sevocionalna služba

Sve ovo su metode izražaja istog procesa.

 

ŠTO JE TO?

yoga znaèi sjedinjenje s Bogom.

Bhakti znaèi služenje, ljubav za Boga.

Bhakti Yoga znaèi priæi Boga s ljubavlju i služenjem, ili drugim rijeèima razviti ljubav prema Bogu.

Dodajuèi u naš svakodnevni život djelatnosti bhakti Yoge, možemo se instalirati na duhovnom nivo

u. zvanom "Brahma-bhuta" gdje nema æemo biti oslo boðeni svih materijalnih patnji. i patnji zvanih "karma". Postepeno æemo biti u moguænosti da jasnije i jasn nije vidimo Boga. i dodirnemo duhovne sreęe , dok ne dostignemo naš položaj pun sreče i znanja, pa čak možda i u ovom

životu, (zavisno od angažiranja u procesu.)

 

KOJA JE KORIST OD TOGA?

-Da probudimo vijeèni odnos sbogom, koji je sada zaboravljen, i postepeno dodjemo do znanja kako spir. tako i materijalnog.

-Da se riješimo sve patnje.

-da kontroliramo um.

-da stignemo veliku ravnotežu.

-da postanemo sretni na spiritualnom nivou.

-da dobijemo kvalitete.

-i dalje.

-da se riješimo loših navika.

 

ŠTO JE TO?

-Potpuno znanstveni proces.

-naèin zasnovan na znanstvenom pristupu.

 

ŠTO NIJE?

-osijeèajni proces.

-sekta, uska grupa.

-nova ereligija

-indijska religija

-Istoènjaèka religija

-Druga religija

-Budizam

-Politeizam

-Hinduizam

-Panteizam

 

TKOGA MOŽE PROVODITI?

Svako živo bięe.

 

JA SAM ATEISTA MOGU LI GA PROVODITI IAKO ŽELIM OSTATI

Svakako.

 

ŠTA SE NE TREBA MIJENJATI?

Socijalni položaj.

familijarna pozicija

Religijska pozicija

polje osobnih aktivnosti

 

KOLIKO TO KOŠTA?

Apsolutno ništa

 

ŠTA SE DEŠAVA AKO PRESTANEMO?

Ništa

 

ZAŠTO?

-Jer je ovaj metod bio uspostavljen od Boga za dobrobit svih živih bięa.

 

ŠTA SE TREBA MIJENJATI POSTEPENO?

-loše navike

 

ŠTA SE TREBA MIJENJATI?

Ne brinite nema potrebe uèiti teške fizièke pozicije ili viježbe disanja. Bhakti Yoga znaèi uglavnom

da povratimo svijenost o našem vijeènom odnosu sa Bogom. Slušajuæi o njemu iz povijerljivih

izvora. To se naziva sravanam", što na ssan skrtskom jeziku znaèi "slušati o" (rijeè Yoga znaèi da

mi govorimo o Bogu). Slušajuèi o duhovnim temama.znaèi da æemo podièi našu svijest na spiritualni nivo.

 

NISAM ZAINTERESIRAN. ZAŠTO BIH JA TO TREBAO PRAKTICIRATI?

Da bi dobio velike dobiti (vidi: KOJA JE KORIST OD TOGA)

 

SAŽETAK OBJAŠNJENJA I PRAKTIČNA POMOĘ

Fundamentalna toèka da razumijemo da je svako živo bięe vječni duhovna duša.puna radosti

znanja, i sreęe. Samo smo u ovom svijetu koji nas veže za ove patnja. Ali mi nemamo ništa s tim, materijalnim tijelom je odlijepljeno od nas.

Prvotno dolazimo iz duhovnog svijeta. Gdje nema patnje ne go divno druženje s Bogom.

Mi smo zapravo uvijek povezani s Bogom, gdje postoji vjeèan odnos sa svakom individuom, samo što smo sada zaboravili taj odnos.

Metod Bhakti Yoge je promoviran od Medjunarodnog Društava za svijesnost Krišne,.(ISKCON), Koja se idu iz ve dskog znanja, napisanog prije 5000 godina na sanskritskom jeziku i došla do nas u kroz uèenièko nasljeðe. Duhovnih uèitelja koji su bili odani da saèuvaju isto znanje, a 32 aslijednik ovoga je Bhaktivedanta Svami Srila Prabhupada, osnivaè ovg društva i pisac više od 80 knjiga. Zahvaljuèi ovoj radu, mi smo došli do mnogih vedskih tekstova.

(asvih najvažnijih), originalnih i autoriziranih, dobro prevedenih na engleski. i izvrsno dobro komentiranih s obijašnjenjem podešenim za ovaj moderni sadržaj.

Pa mi možemo ponuditi potpun metod duhovne spoznaje, dobro poduprte i lagane za vježbu. Sa provjerom. Ovaj se uglavnom temelji na pjevanju maha-mantre:

HARE KRISHNA

HARE KRISHNA

KRISHNA KRISHNA

HARE HARE

HARE RAMA

HARE RAMA

RAMA RAMA

HARE HARE

Ona dolazi sa duhovnog nivoa.i naziva se manta osloboðenja. Zbog njene velike moæi , u stvari. t je najpogodniji naèin da se oslobodi um od svakodnevne uzn emirenja, i totalno je efikasna u današnjici, uprkos nepovoljnim vanjskim uvijetima.

Njeno znaèenje :"Oh energijo Boga , o Bože, molim te uključi me u Svoj spiritualnu službu." (više OVDJE)

Potrebno je takodjer da svakodnevno èitamo tekstove iz vedskih spisa.) kao što su"Bhagavad Gita, takva kakva jest". Možeete ju pronaęi na: www.radiokrishna.com/books.

Rezimirajuèi 10 pjevanje Srimad Bhagavatama, sažetak vedskog znanja(raspravljajuèi o Krisninim djelatnostima, i kratkom biografijom Autora).

knjige koje formiraju filozofiju Krisnine svjesnosti. su sve one kojke je napisao Srila Prabhupada, a to je oko 80 na engleskom jeziku. One su dostupne u vama najbližem Hare Krishna hramu ili www.krishna.com

Na ovaj naèin slijedeèi upute Srila Prabhupade, koje je on jasno objasnio u svojim knjigama, mi æemo postiæi sigurnim koracima prema spiritualnoj razini.

Mantra od 16 rijeèi je opisana gore. ponovljena 108 puta predstavlja jedan krug. i spiritualni standard ustanovljen od gurua Srila Prabhupada.

jest da mantramo 16 krugova svaki dan. gto traje oko 2 sata. Zato bhakte u Hare Krishna hramovima bude rano ujutro. da bi završile svoje du hovne vježbe bez mnogo uznrmirenja. Sat koji ide od 90 min. prije zore, zove se brahma-muhurta, to je požrljno, jer nam svaka djelatnost u to donosi veči spiritualnu dobit. Takoðer postoje i druge djelatnosti koje nam donose veèi duhovni napredak.

kao što su: jutarnji program provodi se u svakom Hare Krishna templu na svijetu.

Možete pohađati program u internetom, audio ili video uživo iz bilo kojeg templea, od 4.30. Možete to pronači na: www.radiokrishna.com/stations

Na ovaj naèin svako može uvesti bhakti yogu u svoj život sukladno svojim potrebama.željama te mogučnostima. Da se recitira Maha-manta trebalo bi biti centar svih naših dnevnih aktivnosti.

Ako želite kupiti prikladnu krunu od svetog drveta (zvanu tulasi mala, mi savjetujemo da ju potražite u najbližem Hare Krišna templeu)

Možete ih zamoliti da vam pošalju i poštom ( kao i japu za mantranje da ne bi ste gubili vrijeme na meditaciju) Naravno nivo od 16 krugova se uvodi postupno zavisnosti od vaših moguænosti sa 2-4 i postupno poveæavati.

Simultanesli da bi se ubrzao proces duhovne realizacije a i da nas se zadrži natranscendentalnom nivou gdje materijalne patnje ne uznemiravaju, mi mormo slijediti èetiri regulativna principa, ubacujuèi ih postepeno prema našoj volji:

1.Izbjeèi jedenje mesa, jaja, ribe, (èešnjaka, gljiva, luka itd. pronadjðite spisak. www.radiokrishna.com/bhaktiyoga_cro_prasadam.htm)

2.Izbjegnite ikakvu intoksikaciju (lijekove, alkohol, cigarete, kafu)

3.Nezakoniti sex

4. Kockanje

Ne brinite ako nemožete slijediti sve ove principe odjednom, jer dok mi nastavljamo sa procesom studiranjem, naša ęe svijesnost se postepeno rasti mi ęemo okusivati dspiritualno zadovoljstvo i mi žemo biti u poziciji da prihvatimo ove principe. bez napora i pritiskanja.

Možemo navesti primjer bogatog čovijeka, koji ako vidi na cesti neki predmet, proðe pored njega kao bez nekog interesa. Tako slièno ako neko proba duhovno zadovoljstvo koje je veèe od sexa. automatski ona ili on, neæe biti zaint eresiran za niža zadovoljstva. Neko ne treba da radi napore jer zna nešto bolje.

Naravno sve je ovo teško za razumijeti ako ne experimentiramo personalno. svako je pozvan da testira methodu, Takodjer je veoma važno da se punudi sva(vegetarijanska) hrana koju smo pripremili Krishni. prije jela. to se mo že raditi od poęetka. Na ovaj naèin bit æemo osloboðeni od sve karme.

Koja dolaze od èinjenja zla voèkama i povræu. to je grešna aktivnost. Gospodin æe biti zadovoljan.

I on æe nam vratiti u jedinstvenom obliku. Za naše zadovoljstvo. Jedæi samo Prasada (hranu uvijek ponuðenu Bogu, nazvanu doslovno milost.) mi æemo biti pošteðeni.

Može se desiti u poęetku netko ne može ponuditi pravilno, ako npr. poslu , drugi ljudi su okolo.

Onda on jednostavno ponudi hranu koristeæi osobne rijeèi i mantajuèi Hare Krishna. Kore-ktni postupak može biti poslije ili dostignut mentalno, Hajdemo sada sažeti metod Bhakti yoge.

1. Matrati Hare Krishna 16 krugova, po 108 zrnaca 1,30 sata dnevno.

2. æitaje preporuèene knjige (Bhagavad-Gita isl. ) barem 1 sat dnevno.

3. Jesti jedino vegetarijansku duhovnu hranu (to je i prasada ,ponudjenu Bogu)

4. Ne uzimati intoksikate

5. Ne imati nezakonit sex.

6. Ne kockati se.

Štoviše, mnogi sekundarni efekti æe doæi od raðenja spomenutih aktivnosti. po sebno pod toèkom 1. i 2.

Takoðer minimalna dejstva koja smo napravili, ostaju za poslije, iz toèke u kojoj smo stali (zapravo spiritualna dobrote nisu nikada izgubljena).

U svakom sluèaju i ako slijedimo samo privremeno ovo da bismo zadobili neke privremene rezultate uvijek je dobro da prakticiramo pa makar i dijelomièno. Zaista dobro je komunicirati s nekim ko prakticira bh.yogu a da bi se bilo voðeno na razlièitim nivoima procesa. i zato smo uoblièili www.krishna.com. Imate li kavih , molimo obratite se na, RKC studios, ili

Radio Krishna Centrale Virtual temple

7 Via Lanfranchi

Pisa 56125 Italy

Tel. 0039 050 2201411

Fax 0039 178 2200628

Mail: rkcfi@radiokrishna.com

MSN Messenger: rkcitaly@hotmail.com

SKYPE ID: radio-krishna


 

TRKN Tele Radio Krishna Network

Worldwide Broadcasting Radio - TV

 

RKC FORUM: www.radiokrishna.com/forum

KNJIGE ON-LINE: www.radiokrishna.com/books

RADO-TV STANICE: www.radiokrishna.com/stations

DOWNLOAD ARHIVE: www.radiokrishna.com/download

YOGA: www.radiokrishna.com/bhaktiyoga

 

Hare Krishna i sretnoo svima sa Bhakti Yogom !

Gualberto Berti - Gokula Tulasi das

RKC Pisa - Italy

                                                                    Prevoditelj: Vania Biogradija (vidjeti RKC TIM)