prijevod stranice www.iskcon.com/culture/food/index.html

 

HRANA

Prasadam

Krisnina svijesnost je nesto zvano "kuhinjska religija".

Odkada je mjegov osnivaè Srila Prabhupada prvi kuhao za svoje uèenike u New Yorku, pokrert je postao poznat po svojoj vegetarujanskoj hrani.

U vaišnavismu, hrana je više nego hrana.

To je prasadam, božja milost. U duhu filozofije da se sve ponudi bogu, krisnini bhakte nude sve što jedu prije negoli jedu. tom slučaju hrana se smatra pročišeæena.

 

KOJA Vrsta hrane

Vaisnave striktno slijede vegetarijansku hranu; nema mesa, jaja ni ribe. luka, èesnjaka zbog njihovog utecaja na svijesnost.

Vegetarijanska hrana ima ponekad losu reputaciju kao da je glupa.

To nije neophodno,i moze biti dokazano posjetom bilo kojem templu.

Kulinarskevrijednosti vrlo su cijenjene u nasem pokretu.

Pogledajte na desni navigacijski bar za link na nekoliko ukusnih recepata nekih od najboljih kuhara našeg pokreta.

Kako mi ponudimo našu hranu.

Najvažnija stvar je ljubav kuhara i onoga koji nudi hranu.

(To svakako moze biti ista osoba) Isto je tako važno da osoba koja to radi, bude u dobroj vijesnosti. To se postize na taj način da je odiječa èista, friski sastojci. I ideja da mi kuhamo za Krisnu, vrlo je bitno da nitko ne proba hranu prije što je ona ponuðena.

 

Jednostavno ponuda.

moze biti napravljeno postavljaèi hranu na tanjur ispred krisnine slike i mantramo Hare Krishna matru nekoliko pua prije dok pitamo Krisnu da ponizno primi nase ponude. Nesto vise obijasnjena ponuda može biti dok recitiramo ove molitve tri puta i zvonimo malim zvonom.

 

Molitva za Srila Prabhupda ili osobnog gurua:

 

Namah om Vishnu padaya krishna pre-staya bhu-tale

Srimate bhaktivedanta swami iti namine

namas sarasvate deve goura vani pracarine

nirvisesa sunyavadi pascatya desa tarine

 

Molitva za gospodina Caitainyu:

namo maha vadanyaya

krisna prema pradaya te

Krishnaya Krisna caitanya

namne gaura- tvise namah

 

Molitva za gospodina Krishnu

namo brahmanya- devaya

go-brahmnanya-hitaya ca

jagad - dhitaya krisnaya

govindaya namo namah

 

Recitiraj maha mantu

Hare Krishna Hare Krishna

Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama,

Rama Rama Hare Hare.

Ipak zapamtite da je ljubav i devocija najvaznija u ovom.